Strona startowa

Załaduj Log
Kalendarz zawodów

Kalendarz GoogleRegulamin Prób Subregionalnych

Regulamin_IARU_R1_2021

Linki:
---------------------
> SM VHF Contest
> LA VHF contests
> OH VHF contests
> OZ VHF contests
> LY VHF AC
> MMC VHF Contest
> Hepburn Tropo
> ON4KST Chat
> DX-Cluster
> DXMaps


Administracja

Witamy  na  stronie PK-UKF poświęconej zawodom!


Strona umożliwia przesyłanie logów za różne zawody w formacie EDI (IARU1TEST), pokazanie zadeklarowanych punktów z logów, a także końcowe wyniki. Strona nie służy do rozliczania zawodów SPAC - dla tych zawodów istnieje dedykowana strona.

Strona przeznaczona jest wyłącznie do rozliczania i klasyfikacji stacji polskich biorących udział w zawodach. Logi za zawody rozliczane przez inne  organizacje powinny być przesyłane również do organizatora zawodów.


Strona została udostępniona dla PK-UKF bezpłatnie przez SSA na podstawie zawartej umowy.

Zgodnie z Regulaminem R1 IARU 2018 kategoria 6H jest wspólna dla stacji z jednym operatorem (SINGLE) i stacji z wieloma operatorami (MULTI). Kategoria ta nie jest dostępna dla wszystkich pasm. Dla zawodów IARU 50/70MHz można zgłaszać logi w tej kategorii tylko dla pasma 50MHz. Dla pasma 70MHz dostępne są kategorie SINGLE i MULTI.

Dla zawodów rozgrywanych na wszystkich pasmach kategoria 6H dostępna jest dla pasm 50MHz, 145MHz i 435MHz. 

W związku z dostosowywaniem kategorii do zaleceń IARU zostały skorygowane kategorie dla zawodów uFale. Kategorie 6H SINGLE i 6H MULTI zostały połączone w jedną kategorię 6H, przy czym logi z innych pasm niewłaściwych dla kategorii 6H zostały przeniesione do kategorii SINGLE. 

Wszelkie uwagi dotyczące zawodów i działania strony prosimy zgłaszać do Zbyszka SP7MTU lub Marka SP7DQR.